Loading...

Susigrąžinkite pinigų už vaikų priežiūros paslaugas

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas nuo 2019-01-01 nuolatinis Lietuvos gyventojas iš 2019, 2020 ir 2021 metais gautų pajamų turės teisę atimti sumas, atitinkamais metais sumokėtas už paties gyventojo ar jo sutuoktinio naudai suteiktas nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje) iki 18 metų priežiūros paslaugas.

Tokios vaikų priežiūros paslaugos turės būti teikiamos oficialiai, tai yra jas turės teikti Lietuvoje registruotas mokesčių mokėtojas, pavyzdžiui, gyventojas, įregistravęs individualią veiklą.

Paslaugų teikėjas turės išrašyti sąskaitą ar kitą dokumentą už suteiktas paslaugas, kad tėvai galėtų šiais dokumentais pagrįsti savo išlaidas.


VMI primena, kad maksimali išlaidų suma, nuo kurios galės būti susigrąžinta dalis GPM už minėtas paslaugas, yra 2 tūkst. eurų. Maksimali suma, kurią galės susigrąžinti vienas asmuo, yra 400 eurų, jei jo pajamos buvo apmokestintos 20 proc. GPM tarifu. Bendra išlaidų (įskaitant įmokas už studijas, profesinį mokymą, gyvybės draudimo įmokos ar įmokos į pensijų fondus įmokas bei palūkanas už iki 2009 01 01 paimtą gyvenamojo būsto kreditą), kuriomis gali būti mažinamos apmokestinamosios pajamos, suma negalės viršyti 25 procentų gyventojo metinių apmokestinamųjų pajamų.Kokiais dokumentai turėtumėt pasirūpinti, norint pasinaudoti lengvata?

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad gyventojai, norintys susigrąžinti dalį gyventojų pajamų mokesčio (GPM) už jiems atliktas nepilnamečių vaikų iki 18 metų priežiūros paslaugas, turi pateikti sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą ar paslaugų pirkimo-pardavimo kvitą (FR0508 forma), o kai iš šių dokumentų turinio negalima nustatyti ar paslauga buvo apmokėta, taip pat pridedami sumokėjimą patvirtinantys dokumentai (pinigų priėmimo kvitas ir pan.)

Susigrąžinti dalį sumokėto GPM,galėsite pateikę metinę pajamų mokesčio deklaraciją už praėjusius metus. Prie jos reikės pridėti skenuotus ar fotografuotus minėtų paslaugų suteikimą ir sumokėjimą patvirtinančius dokumentus.

Kuo svarbiausia pasirūpinti?

Tai tikrai gerokai paprasčiau nei gali pasirodyti iš pirmo įspūdžio. Žingsniai 1,2,3 ir jūs susigrąžinate dalį išleistų pinigų už vaikų priežiūrą:

1. Įsitikinkite, jog jūsų išsirinkta auklė dirba pagal individualią veiklą arba turi verslo liudijimą bei tai patvirtinančius dokumentus.

2. Sumokėjus už vaiko priežiūrą išsaugokite vieną iš šių apmokėjimą patvirtinančių dokumentų, kuriuose nurodyti ir paslaugos gavėjo duomenys:

  • Pirkimo-pardavimo kvitas (FR0508), kai paslaugą teikia asmuo su verslo liudijimu. Norint atsisiųsti kvito pavyzdį, spauskite čia.
  • Sąskaitą faktūrą. Norėdami atsisiųsti pavyzdį, spauskite čia.
  • PVM sąskaitą faktūrą - kai paslaugų teikėjas yra PVM mokėtojas. Norėdami atsisiųsti pavyzdį, spauskite čia.

3. Deklaruojant pajamas kiekvienų metų balandžio mėn., prisijunkite prie deklaravimas.vmi.lt ir užpildykite PRC912 formą.

Dažniausiai užduodamus klausimus dėl šios lengvatos galite rasti VMI tinklalapyje.