Loading...
BENDROSIOS TAISYKLĖS IR SĄLYGOS - Yoopies

BENDRAI BENDROSIOS YOOPIES.LT SVETAINĖS PARDAVIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

Teisiniai pranešimai

„Yoopies.lt“ sukūrė ir išleido „Yoopies SAS“, supaprastinta akcinė bendrovė, kurios akcinis kapitalas yra 26 225,00 EUR, o jos registruota buveinė yra 17 rue Froment, 75011, Paryžius, Prancūzija, įregistruotas Paryžiaus prekybos ir įmonių registre, numeris 533 592 051,

Tel.: 01 83 89 92 66

E-mail: info@yoopies.lt

Leidybos direktorius: Benjamin Suchar - info@yoopies.lt

Kūrybinis direktorius: Benjamin Suchar - info@yoopies.lt

Bendruomenės PVM numeris: FR06 533592051

SIRET numeris: 53359205100031

Yoopies.lt svetainę tvarko „AmazonWebService“ „Amazon CS IrelandLtd“, 27 skyrius, 6400 „Cork“ oro uosto verslo parkas, Kinsale Road, Cork, Airija. „Amazon CS Ireland Ltd“ yra „Amazon Web Services“ (AWS) grupės įmonė, kurios registruota buveinė yra Inc. P.O./Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, tel .: (206) 266-4064 (http://aws.amazon .com).

I. Įvadas

Šios bendrosios Yoopies.lt svetainės pardavimo ir naudojimo taisyklės ir sąlygos (toliau - „Bendrosios taisyklės ir sąlygos“) siekia nustatyti internetinės Platformos ir bendrovės siūlomų paslaugų prieigos ir naudojimo sąlygas, supaprastintą akcinė bendrovė, kurios akcinis kapitalas yra 26.225,00 EUR, o registruota buveinė yra 17 rue Froment, 75011, Paryžius, Prancūzija, įregistruotas Paryžiaus prekybos ir įmonių registre, numeris 533 592 051 (toliau - „Yoopies“), svetainės Yoopies.lt įkūrėjas, nurodantis santykių pagrindą tarp Platformos ir jos Narių.

Svetainė Yoopies.lt yra pasiekiama lietuvių kalba adresu https://Yoopies.lt

II. „Yoopies“ veiklos tikslas

„Yoopies“ siūlo šias paslaugas:

• „Yoopies“ teikia Paslaugų Teikėjams ir Paslaugų Naudotojams technines priemones ir priemones, leidžiančias jiems prisijungti per Platformą, kad galėtų patekti į darbo ar paslaugų sutartį,

• „Yoopies“ valdo Priskyrimo pasiūlymus ir užklausas, o apskritai visa tai yra sukurta Paslaugų Teikėjų ir Paslaugų Naudotojų,

• „Yoopies“ padeda Naudotojams teikti deklaracijas ir administravimo procedūras, skirtas gauti asmeninės pagalbos paslaugas,

• „Yoopies“ organizuoja Priskyrimus ir Mokėjimą už juos pagal šiose Bendrosiose taisyklėse ir sąlygose nustatytas procedūras.

• „Yoopies“ neveikia kaip agentūra, nei kaip namų paslaugų teikėjas, bet tik kaip kontaktinė Platforma, „Yoopies“ jungia Paslaugų Naudotojus ir Paslaugų Teikėjus bei siūlo šias paslaugas:

• Vaikų priežiūros paslaugos: visą darbo dieną arba ne visą darbo dieną dirbančių auklių profiliai.

• Privatus mokymas namuose: profesionalų profiliai, besispecializuojančių namuose teikiamais mokymais su daugmaž dvidešimt skirtingų dalykų (anglų, matematikos, prancūzų, ispanų, fizikos, fortepijono ir kt.).

• Vyresnio amžiaus žmonėms skirta pagalba ir (arba) parama. Slaugytojų, globėjų profiliai, kurie padeda pagyvenusiems giminaičiams (apsipirkimas, namų tvarkymas, gaminimas, asmeninė priežiūra ir kt.).

• Namų tvarkymas ir namų ruošos darbai: namų tvarkytojų, valytojų profiliai, kurie padeda tvarkytis namuose.

• Gyvūnų priežiūra: naminių gyvūnėlių priežiūros ar išvedančių pasivaikščioti profiliai.

Reikia pažymėti, kad „Yoopies“ įsipareigojimai apsiriboja tik tam, kad būtų teikiamos priemonės, reikalingos Paslaugų Teikėjams ir Paslaugų Naudotojams sujungti, ir atitinkamai jiems padėti.

III. Sutikimas su Bendrosiomis taisyklėmis ir sąlygomis

„Yoopies.lt“ svetainės Naudojimui taikomos šios „Yoopies.lt“ svetainės Bendrosios taisyklės ir sąlygos („Bendrosios taisyklės ir sąlygos“). Naudodamiesi „Yoopies.lt“ svetaine, Naudotojai (kaip nurodyta s.1) sutinka, kad jie perskaitė, suprato ir be išlygų priėmė šias Bendrąsias taisykles ir sąlygas. Be to, naudodami „Yoopies.lt“ svetaine, naudotojai pripažįsta, kad jie sutinka su Privatumo ir asmens duomenų apsaugos politika.

„Yoopies“ gali keisti ir atnaujinti šias Bendrąsias taisykles ir sąlygas bei Privatumo bei asmens duomenų apsaugos politiką bet kuriuo metu. Bendrosios taisyklės ir sąlygos bei Privatumo ir asmens duomenų apsaugos politika, taikomos, kai naudojama „Yoopies.lt“ svetainė.

Naudotojams rekomenduojama vis peržiūrėti informaciją apie tuo metu taikomas Bendrąsias taisykles ir sąlygas. Šiuo metu galiojančią Bendrųjų taisyklių ir sąlygų bei Privatumo ir asmens duomenų apsaugos politiką galima peržiūrėti bet kuriuo metu spustelėjus nuorodą „Taisyklės ir sąlygos“, esančią „yoopies.lt“ svetainės poraštėje.

1: Apibrėžimai

Šiose Bendrosiose taisyklėse ir sąlygose žodžiai ar išraiškos, prasidedančios didžiosiomis raidėmis, nesvarbu, ar jie naudojami vienaskaitoje, ar daugiskaitoje, turės tokius apibrėžimus:

„Priskyrimas“: reiškia paslaugą, kurią Paslaugų Teikėjas suteikė Paslaugų Naudotojui.

„Turinys“: reiškia visus pasiūlymus, literatūrą, pranešimus ar informaciją, susijusią su bet kokiais duomenimis, kuriuos įkėlė Naudotojas (tekstas, vaizdai, vaizdo įrašai, nuotraukos, komentarai, ženklai, įmonės pavadinimai ir kt.)

„Duomenys“: reiškia asmens duomenis, leidžiančius identifikuoti Paslaugų Naudotoją. „Narys“: žymi Paslaugų teikėją ar Paslaugų Naudotoją, naudojantį Platformą „Yoopies.lt “.

„Asmeninės pagalbos paslauga“ : reiškia visas paslaugas, kurias siūlo „Yoopies.lt“ Platforma, pvz. auklės paslaugos, namų tvarkymas, vyresnio amžiaus žmonių slaugymas, mokymas, naminių gyvūnų priežiūra.

„Platforma“: reiškia „Yoopies“ įdiegtą struktūrą, kuri gali būti pasiekta internetu šiuo adresu: https://Yoopies.lt.

„Premium narystė“ - tai mokama narystė, suteikianti Naudotojui galimybę naudotis ribotą laikotarpį „Yoopies “siūlomomis mokamomis paslaugomis, kuris automatiškai pratęsiamas laikotarpiui, kuris atitinka pradinį laikotarpį.

„Paslauga“ - tai visos mokamos arba nemokamos Platformos teikiamos paslaugos.

„Paslaugų teikėjas“: žymi registruotą „Yoopies.lt“ svetainės narį, sutinkantis atlikti Priskyrimą, gautą iš Paslaugų Naudotojo užklausos arba siūlantis Paslaugų Naudotojui asmeninės pagalbos Priskyrimus. Paslaugų Teikėjas gali būti privatus asmuo arba įmonė, kuri gali teikti paslaugas savo vardu. Paslaugų Teikėjas gali būti auklė dirbanti pilnu etatu arba valandinė auklė.

„Paslaugų Naudotojas“: reiškia Narį, fizinį asmenį, kuris nori samdyti Paslaugų Teikėjo paslaugas per Platformą.

„Naudotojas“: reiškia bet kurį asmenį, kuris naudojasi Platforma, nesvarbu, ar jis yra tik lankytojas ar Narys.

„Patvirtinimas“ - tai parinktis, rodanti, ar profilis turi specialų Patvirtinimą.

2: Intelektinė nuosavybė

2.1 . Yoopies pasidalintas turinys

Visi elementai (brėžiniai, vaizdai, tekstas, logotipai ir t.t.), kurie sudaro Platformą, yra išskirtinė Yoopies nuosavybė. Paprastai Naudotojui suteikiama asmeninė, neišimtinė ir neperleidžiama teisė susipažinti su Platforma ir ją naudoti, be bet kokios kitos teisės aiškiai neapibrėžtos ir be išankstinio raštiško „Yoopies“ sutikimo.

„Yoopies“ prekės ženklas ir „Yoopies.lt“ domeno vardas yra ir išlieka išskirtinė Yoopies nuosavybė.

2.2 . Naudotojo pasidalintas turinys

„Yoopies“ turi licenciją naudoti intelektinės nuosavybės teises, susijusias su turiniu, kurį teikia Naudotojai platinimo Platformoje tikslais.

Naudotojas aiškiai įgalioja „Yoopies“ keisti pirmiau minėtą turinį, kad atitiktų Platformos stiliaus reikalavimus ir (arba) kad atitiktų atitinkamus techninių charakteristikų reikalavimus ar žiniasklaidos formatus.

Naudotojai suteikia tarptautinę ir neišimtinę licenciją naudoti pateiktą informaciją ir (arba) duomenis. Naudotojai yra atsakingi tik už informacijos ir (arba) duomenų pateikimą. „Yoopies“ pasilieka teisę ištrinti bet kokį pabrėžtą turinį ir/arba laikomą kaip neteisėtą, moraliai suprantamą ar pažeidžiamą intelektinės nuosavybės teises.

Atsisiųsdamas informaciją svetainėje, Naudotojas gali apriboti ar uždrausti naudoti internete Platformoje pateiktą informaciją, pranešant „Yoopies SAS“, 17 rue Froment, 75011 Paryžius, Prancūzija.

3: Prieiga prie Platformos ir jos naudojimas

Platforma prieinama 24 valandas per parą, septynias dienas per savaitę. Tačiau „Yoopies“ pasilieka teisę be įspėjimo arba kompensacijos laikinai sustabdyti Platformą arba prieigą prie nuotolinių paslaugų, atlikti darbus, įskaitant, bet neapsiribojant: atnaujinimus, priežiūrą operacijų ir pakeitimų serveriuose ir kt.

„Yoopies“ pasilieka teisę užpildyti arba pakeisti Platformą ir paslaugas Platformoje bet kuriuo metu.

Tuo atveju, kai Platforma yra laikinai arba ilgai nepasiekiama, ypač dėl gedimų arba nuolatinio uždarymo atveju, „Yoopies“ Platforma negali būti laikoma atsakinga už padarytą žalą, išskyrus žalą, atsirandančią tiesiogiai dėl jos įsipareigojimų nevykdymo, nurodytų šiame dokumente.

„Yoopies“ nesuteikia jokios garantijos, kad platforma veiks be jokių trikdžių ir kad serveriai, suteikiantys prieigą prie jų ir (arba) trečiųjų šalių svetainėse, kuriose rodomos hiperteksto nuorodos, nėra virusų.

„Yoopies“ negali būti laikoma atsakingoma tuo atveju, jei yra vienas ar daugiau vartotojų negali prisijungti prie Platformos dėl bet kokių techninių gedimų ar problemų.

Platforma jungia šiuos asmenis:

Viena vertus: paslaugų Naudotojai, kurie yra registruoti Platformoje, yra susiję su Paslaugų Teikėjais. Jie siūlo mokėti Paslaugų Teikėjams, kad atliktų asmeninės priežiūros Priskyrimus. Paslaugų Naudotojų prieiga prie paslaugos yra apribota:

      
 • Bet kuris fizinis asmuo, turintis visišką teistumą yra įpareigotas Bendrosiomis taisyklėmis ir sąlygomis, susijusiomiss su jų asmeniniais pagalbos poreikiais, o ne perpardavimo ar keitimosi paslaugomis trečiųjų šalių naudai profesinės ar atsitiktinės veiklos formoje.     

Kita vertus: Paslaugų Teikėjai, teikiantys asmeninės pagalbos Paskyrimus. Paslaugų Teikėjų prieiga prie paslaugos yra apribota:

      
 • Bet kuris 16 metų ir vyresnis fizinis asmuo, turintis leidimą dirbti Lietuvoje ir atsakomybės draudimą bei be teistumo įrašo.     

Juridiniems asmenims arba fiziniems asmenims, veikiantiems juridinio asmens vardu draudžiama registruotis platformoje kaip paslaugų naudotojų be išankstinio raštiško „Yoopies“ sutikimo, kuriuo nustatomas ryšys su Paslaugų Teikėjais, visiškai arba iš dalies atkuriantys duomenų bazę iš svetainės arba naudojant svetainę.

„Yoopies“ pasilieka teisę uždrausti bet kurį Naudotoją, registruotą Platformoje ir imtis bet kokių teisinių veiksmų, jei mano, kad Platforma patyrė žalą dėl tokių veiksmų, ypač jos naudojimo atveju komercinių ar rinkos tyrimų tikslais (rinkos tyrimai surinkti iš „Yoopies“ Naudotojų ir (arba) surinkti duomenys apie Paslaugų Teikėjų asmeninę informaciją, klaidinanti reklama ir t.t.)

Platformoje registruoti Paslaugų Naudotojai ir Paslaugų Teikėjai yra bendrai vadinami - „Nariai“.

Kaip minėta, „Yoopies“ naudoja Platformą, teikia technines priemones ir tai reiškia, kad Paslaugų Naudotojai ir Paslaugų Teikėjai gali prisijungti, kurti profilius, siųsti pranešimus, siųsti ir gauti užklausas ir apskritai bet koks turinys, sukauptų paslaugų organizavimas ir apmokėjimas laikantis s.5.3 punkte nustatytų sąlygų.

„Yoopies“ nevykdo jokių asmeninės pagalbos užduočių. „Yoopies“ tik veikia kaip tarpininkas Paslaugų Teikėjams ir Paslaugų Naudotojams sujungti.

3.2. Registracija Platformoje.

Norėdamas naudotis paslaugomis, Naudotojas privalo užsiregistruoti Platformoje užpildydamas tam skirtą formą, kad galėtų tapti Nariu. Tokiu būdu Naudotojas privalo pateikti visą informaciją, pažymėtą kaip privalomą, užpildant formą, kurią galima rasti internete. Ši informacija turi būti naujausia, teisinga ir įrodyta pagal pirmąjį „Yoopies“ prašymą, taip pat Nario reguliariai atnaujinama per Naudotojo profilį.

Konkrečiau, Narys turi nurodyti galiojantį el. pašto adresą, kuris leistų jiems patvirtinti savo registraciją, taip pat telefono numerį, kuriuo galima susisiekti.

„Yoopies“ pasilieka teisę priimti arba atmesti bet kokią registraciją, jei nesilaikoma šių Bendrųjų sąlygų.

Narys sutinka asmeniškai naudotis Platforma ir susilaikyti nuo leidimo bet kuriai trečiųjų šalių prieigai prie jų savo ar jų vardu. Narys sutinka sukurti tik vieną paskyrą.

Narys sutinka užtikrinti, kad jų Naudotojo vardas ir slaptažodis būtų laikomi privačiais ir konfidencialiais. Bet koks pavedimas, atliktas naudojant Nario naudotojo vardą ir slaptažodį, bus laikomas atliktu, todėl šis Narys bus atsakingas už tai.

i) Nuostatos dėl Paslaugų Teikėjų:

      
 • Informacijos tikrinimas: siekiant užtikrinti, kad Paslaugų Naudotojai gautų tikslią informaciją, kurią teikia Paslaugų Teikėjai, kurių prašoma atlikti Asmeninės pagalbos užduotis, „Yoopies“ siūlo profilio patvirtinimo sistemą („Patvirtinti profiliai“). Šis patikrinimas apima tikrinimo paslaugą pasirinkusio Paslaugų Teikėjo tapatybės, asmens duomenų ir galimų kvalifikacijų patikrinimą.

       
  • Tapatybė: Paslaugų Teikėjas pateikia elektroninę savo tapatybės dokumento kopiją (asmens tapatybės kortelę, pasą, leidimą gyventi arba dokumentą, galiojantį ne Europos Sąjungos gyventojams). „Yoopies“ patikrins, ar registracijos metu Platformoje pateikti pavardės, vardai ir amžiai yra nuoseklūs;     
  •     
  • Kvalifikacijos: jei Paslaugų Teikėjas nurodo, kad turi tam tikrą kvalifikaciją, jie turi pateikti elektroninę jų kopiją. „Yoopies“ patikrins, ar kvalifikacija buvo suteikta pagal Paslaugų Teikėjo registracijos metu pateiktą pavardę ir vardą.     
  •     
  • Teistumo/neteistumo pažyma: „Yoopies“ patikrins ar Paslaugų Teikėjas turi nusikaltamos veiklos įrašų.     

  Paslaugų Teikėjai, norintys būti patvirtinti, turi sumokėti 4 eurų sumą, kuri padengs su patikrinimu susijusias išlaidas.

  Vienos savaitės „Premium“ narystė siūloma Paslaugų Teikėjams, kuriems buvo atliktas patikrinimas, kaip nurodyta žemiau.

  Skelbdami skelbimą, Paslaugų Teikėjai sutinka, kad „Yoopies“ perduotų šį skelbimą savo partneriams, kad maksimaliai padidintų jų galimybes susirasti darbą ar asmenį, atitinkantį jų lūkesčius.

  Tik skelbimo turinys automatiškai siunčiamas ir skelbiamas minėtų „Yoopies“ partnerių interneto svetainėse. Paslaugų Teikėjų tapatybė lieka konfidenciali ir nebus rodoma reklamuotojo svetainėje. Norėdamas susisiekti su Paslaugų Teikėjais, bet kuris asmuo, suinteresuotas partnerio svetainėje esančiame skelbime, bus automatiškai nukreiptas į Platformą ir turės užsiregistruoti, kad galėtų susisiekti su Paslaugų Teikėjais.

  (ii) Nuostatos dėl Paslaugų Naudotojų

  Paslaugų Naudotojai turi galimybę skelbti skelbimą, apibūdinantį asmeninės pagalbos poreikį, kuriam jie nori rasti Paslaugų Teikėją.

  Įkeldami skelbimą, Paslaugų Naudotojai sutinka, kad „Yoopies“ perduotų šį skelbimą savo partneriams, kad maksimaliai padidintų jų galimybes susirasti darbą ar asmenį, atitinkantį jų lūkesčius. Tik skelbimo turinys automatiškai siunčiamas ir skelbiamas minėtų „Yoopies“ partnerių interneto svetainėse. Paslaugų Naudotojų tapatybė lieka konfidenciali ir nebus rodoma reklamuotojo svetainėje. Norėdamas susisiekti su Paslaugų Naudotojais, bet kuris asmuo, suinteresuotas partnerio svetainėje esančiu skelbimu, bus automatiškai nukreiptas į Platformą ir turės užsiregistruoti, kad galėtų susisiekti su Paslaugų Naudotojais.

  4: Prieigos prie paslaugos sąlygos

  Prieiga prie Platformos ir registracija yra nemokama. Naudojimas taip pat nemokamas, priklausomai nuo reikalingų paslaugų.

  Naudojimasis vidine pranešimų siuntimo paslauga yra nemokama, Paslaugų Teikėjai, kurie yra registruoti Platformoje, gali susisiekti su Paslaugų Naudotojais, kurie paskelbė skelbimą.

  Paslaugų Naudotojai, kurie yra registruoti Platformoje, gali peržiūrėti Paslaugų Teikėjų prieinamumą ir per vidinę pranešimų siuntimo paslaugą nemokamai siųsti Paslaugų Teikėjui vieną pranešimą.

  Be to, be registracijos, Nariai gali pasirinkti „Premium“ narystės, kad galėtų tapti „Premium“ nariu, kur visiems pasiūlymams taikomas mokestis.

  4. 1. „Premium“ narystė, teikiama Paslaugų Teikėjams

  Tikrinimo procedūra suteikia Paslaugų Teikėjams galimybę užsiregistruoti „Premium“ narystės paslaugai, kuri teikiama kaip mėnesinis paketas, leidžiant jiems pasinaudoti šiais privalumais:

       
  • „Premium“ Paslaugų Teikėjų skelbimai bus rodomi rezultatų sąrašo viršuje po numatytosios paieškos, kurią atlieka Paslaugų Naudotojai.     
  •     
  • „Premium“ Paslaugų Teikėjai turi prieigą prie tam tikrų Paslaugų Naudotojų skelbimų, kurie sutiko pateikti šiuos telefonų numerius, nurodant, kad prieiga prie Paslaugų Naudotojų telefono numerių suteikiama tik tada, kai išsiųstas pirminis pranešimas.     

  „Premium“ narystė kiekvieną mėnesį automatiškai atnaujinama ir kainuoja 12,90 eur. per mėnesį.

  Be to, mėnesio „Premium“ narystė automatiškai atnaujinama Premium narystės savaitės pabaigoje, bei siūloma nemokamai tikrinimo proceso metu.

  Narystės bus automatiškai atnaujinamos. Atnaujinimai gali būti atšaukti bet kuriuo metu, eikite į puslapį „Mano paskyra“.

  Paslaugų Teikėjas informuojamas apie automatinį atnaujinimą mokant už „Premium“ narystę ir (arba) patikrinimo metu. Prieš pateikiant šiuos veiksmus informacija pateikiama konkrečiame puslapyje.

  4. 2. „Premium“ narystė Paslaugų Naudotojams

  Bet kuris Narys, Paslaugų Naudotojas gali užsiregistruoti „Premium“ narystės paslaugai, siūlomai kaip mėnesinis, ketvirtinis ar metinis paketas, leidžiantis jiems pasinaudoti šiais privalumais:

       
  • „Premium“ Paslaugų Naudotojų skelbimai bus rodomi rezultatų sąrašo viršuje po numatytosios Paslaugų Teikėjų atliktos paieškos.     
  •     
  • „Premium “ Paslaugų Naudotojai gali kreiptis į Paslaugų Teikėjus neribotai per vidinę pranešimų paslaugą;     
  •     
  • „Premium“ Paslaugų Naudotojai gali neribotai susisiekti su Paslaugų Teikėjais, kurie paskelbė priežiūros skelbimą, bendrai platinamą per vidinę pranešimų paslaugą;     
  •     
  • Aukščiausio lygio Paslaugų Naudotojai turės prieigą prie visų Paslaugų Teikėjų telefono numerių, kuriuos jie sutiko teikti, nurodant, kad prieiga prie Paslaugų Teikėjų telefono numerių suteikiama tik tada, kai Paslaugų Teikėjo atsakymas buvo gautas per vidinę pranešimų paslaugą;     
  •     
  • „Premium“ Paslaugų Naudotojai gali peržiūrėti kitų Paslaugų Naudotojų skelbimus, susijusius su Paslaugų Teikėjo užduotimis. Jie gali susisiekti su Paslaugų Naudotojais, kurie sukūrė šiuos skelbimus per vidinę pranešimų paslaugą neribotai;     
  •     
  • „Premium“ Paslaugų Naudotojai gali rezervuoti Paslaugų Teikėjus;     
  •     
  • „Premium“ Paslaugų Naudotojai gauna nemokamų kreditų, kai užsisakote 3 mėnesių „Premium“ narystę, arba daugiau nemokamų kreditų užsisakant 1 metų narystę. Ši suma automatiškai įskaitoma į jų sąskaitą ir gali būti naudojama bet kuriai iš mūsų paslaugų, tinkamų užsakyti internetu. Šis kreditas, naudojamas bet kuriuo metu „Premium“ narystės metu, yra ribojamas vienu metu vienam naudotojui. Todėl Paslaugų Naudotojas negali gauti kelis kartus naudos įsigydamas keletą „Premium“ narysčių. Bet koks bandymas manipuliuoti sistema arba naudoti kreditus per didmeninę, trečiųjų šalių ar grupių pateikimą, makrokomandą, „scenarijų“, „brutalią jėgą“, IP adreso užmaskavimą, nesąžiningo tapatybės naudojimą arba kitas automatizuotas priemones (įskaitant sistema, skirta įsiskverbti į kitas sistemas) yra griežtai draudžiama. Dėl bet kokio sukčiavimo ar bandymo sukčiauti Paslaugos Naudotojo abonementas bus uždarytas ir kreditų, kurie turės būti grąžinti „Yoopies“, jei jie buvo panaudoti, pripažinimas negaliojančiu. „Yoopies“ pasilieka teisę inicijuoti bet kokius teisinius veiksmus, jei mano, kad dėl tokių veiksmų jie yra nukentėję. Atšaukus „Premium“ narystės atnaujinimą, Naudotojo paskyroje bus panaikinti kreditai. Kadangi šie kreditai yra rezervuoti naujiems „Premium“ narystės Paslaugų Teikėjams, jie vėliau nebegali gauti jokių kitų kreditų, rezervuotų naujiems Paslaugų Naudotojams.      

  „Premium“ narystės kainas, atskaičius mokesčius, galima rasti svetainėje. Šių prenumeratų kaina mažėja priklausomai nuo prašomo narystės laikotarpio:

       
  • Vieną mėnesį: 12,90 eur., įskaitant visus mokesčius     
  •     
  • Tris mėnesius: 27,70 eur., įskaitant visus mokesčius     
  •     
  • Vienus metus: 94,80 eur., įskaitant visus mokesčius     

  Mokėjimai atliekami grynaisiais pinigais per kredito ar debeto kortelę: Carte Bleue, Visa, MasterCard.

  Paslaugų Naudotojai privalo pateikti savo kredito ar debeto kortelės numerį, taip pat galiojimo datą ir trijų skaitmenų apsaugos kodą kortelės gale. SSL (Secure Sockets Layer) protokolas garantuoja visišką asmeninės informacijos, teikiamos internetu, privatumą ir konfidencialumą.

  Visi mokėjimai yra galutiniai, o „Yoopies“ nesuteikia dalinio ar viso pinigų grąžinimo, nebent bus pateiktas prašymas per keturioliką dienų nuo atsisakymo laikotarpio. Tačiau ši teisė prarandama, jei būsite prisijungę ir/ar naudosite perkamos paslaugos funkcijas, kaip nurodyta 9 punkte.

  Paslaugų Naudotojai gali pateikti nuolaidos kodą, kuris jiems suteikia nuolaidą standartinei kainai arba nemokamų prenumeratos dienų skaičių.

  Priimdami Bendrąsias taisykles ir sąlygas, Nariai pripažįsta, kad nuolaidos kodai:

  1. Negalima naudoti kitiems tikslams nei numatyta „Yoopies“ nustatytoms kiekvieno nuolaidos kodo sąlygoms;

  2. Negalima kopijuoti, parduoti ar perduoti jokiu būdu, taip pat negali būti viešai prieinama viešame forume, socialinėje žiniasklaidoje ar kitame be „Yoopies“ leidimo;

  3. Gali baigti galioti prieš naudojimą ir „Yoopies“ bet kuriuo metu deaktyvuoti, nesukeldama „Yoopies“ atsakomybės.

  „Yoopies“ pasilieka teisę atsisakyti bet kokio nuolaidos kodo ir (arba) padaryti užsakymą ir naudoti tuos nario nuolaidos kodus, jei „Yoopies“ mano, kad nuolaidos kodo naudojimas buvo padarytas neteisingai, apgaulingai, neteisėtai arba prieštarauja konkrečiam sąlygų, taikomų nuolaidos kodams arba Bendrosioms taisyklėms ir sąlygoms. Be to, tokiose situacijose „Yoopies“ pasilieka teisę:

  1. Uždaryti Nario paskyrą, neatsižvelgiant į minėtas sąlygas

  2. Nariai privalo grąžinti nuolaidos kodus, naudojamus kitam tikslui, nei aprašyta „Yoopies“ nustatytose konkrečiose sąlygose arba Bendrosiose taisyklėse ir sąlygose.

  „Premium“ narystės paslauga automatiškai atnaujinama tokiam pačiam terminui, kaip ir iš pradžių pasirinktas.

  Galima automatiškai nutraukti „Premium“ narystės atnaujinimą bet kuriuo metu, pasirinkus parinktį „Sustabdyti automatinį atnaujinimą“, kurį galima rasti spustelėję skyrių „Mano paskyra“, tada pasirinkus „Premium“, tada „Pasirinkimas“ skirtuką.

  Paslaugų Naudotojas yra informuotas apie automatinį atnaujinimą mokant už „Premium“ narystę. Prieš pateikiant šiuos veiksmus informacija pateikiama konkrečiame puslapyje.

  Tuo atveju, kai Paslaugų Teikėjas ir Paslaugų Naudotojas tuo metu vykdo Priskyrimą, Paslaugų Naudotojas negali sustabdyti automatinio „Premium“ narystės atnaujinimo tol, kol bus atliktas ir (arba) atšauktas Priskyrimas(-ai).

  5: Paslaugų aprašymas

  5. 1. Vidaus pranešimų paslauga

  Paslaugų Naudotojas gali susisiekti su Paslaugų Teikėjus per vidinę pranešimų paslaugą. Po registracijos Paslaugų Naudotojai gali nemokamai siųsti 1 pranešimą Paslaugų Teikėjams, neužsisakydami „Premium“ narystės, paspaudę „Susisiekti“ Paslaugų Teikėjo profilyje.

  Nepriklausomai nuo to, ar Paslaugų Naudotojas turi „Premium“ narystę, pirmame pranešime jie turi pateikti informaciją apie savo Priskyrimo užklausą: paslaugos rūšį, dažnį, savaitės dienas ir valandas.

  Bet kokiu kitu pranešimu, išskyrus susisiekimą naudojant 1 nemokamą pranešimą, reikia, kad Paslaugų Naudotojas užsisakytų „Premium“ narystę.

  Jei Paslaugų Teikėjas sutinka susisiekti su Paslaugų Naudotoju, Paslaugų Naudotojas gali pasiūlyti, jei yra „Premium“ Narys:

       
  • Vieną ar daugiau pokalbių su Paslaugų Teikėju, nurodant susitikimo datą ir laiką, ir - jei pokalbis bus asmeniškai, reikia nurodyti vietą. Jei pokalbis telefonu vyksta, nereikia nurodyti vietos.     

  Jei jie yra užsiregistravę „Premium“ narystės paslaugai, o pirmiau minėti atvejai neįtraukti, Paslaugų Naudotojas gali siųsti rašytinius pranešimus Paslaugų Teikėjui, jei abu Nariai priėmė šį pradinį kontaktą. Jei Paslaugų Naudotojas neužsisakė „Premium“ narystės paslaugai, jie gali siųsti tik vieną rašytinį pranešimą.

  Paslaugų Naudotojas gali naudotis Paslaugų Teikėjo pateiktu telefono numeriu, kai Paslaugų Teikėjas sutinka kontaktuoti su Paslaugų Naudotoju.

  Paslaugų Teikėjas gali susisiekti su Paslaugų Naudotoju per vidinę pranešimų paslaugą. Kai siunčiamas pirmasis pranešimas, Paslaugų Teikėjas turi pateikti savo motyvaciją raštu, atsižvelgiant į Paslaugų Naudotojo pasiūlymą.

  Paslaugų Naudotojas gali naudotis Paslaugų Teikėjo pateiktu telefono numeriu, kai tik Paslaugų Naudotojas sutinka susisiekti su Paslaugų Teikėju.

  Jei Paslaugų Teikėjas yra užsiregistravęs „Premium“ narystės paslaugai, jis gali prieiti prie Paslaugų Naudotojo telefono numerių, kai Paslaugų Naudotojas priima Paslaugų Teikėjo kontaktą.

  Paslaugų teikėjas gali priimti, atsisakyti arba aptarti Paslaugų naudotojo prašymą turėti pokalbį.

  Paslaugų Teikėjas gali priimti, atsisakyti arba aptarti Paslaugų Naudotojo užsakymą.

  Paslaugų Teikėjas gali siųsti rašytinius pranešimus Paslaugų Naudotojui, jei abi šalys sutinka su pradiniu kontaktu.

  5. 2. Rezervavimas (Priskyrimas)

  „Yoopies“ yra įtraukta į socialinę atskaitomybę Paslaugų Naudotojams ir Paslaugų Teikėjams. Siekiant kovoti su nedeklaruojamu darbu, plačiai paplitusiam samdant Paslaugų Teikėjus, Paslaugų Naudotojas įsipareigoja Paslaugų Teikėjų vykdymui naudotis internetine rezervacija ir įsipareigoja nemokėti Paslaugų Teikėjams už Platformos ribų. Šiuo tikslu Paslaugų Naudotojas ir Paslaugų Teikėjas gali laisvai derėtis dėl teisės aktų nustatytų ribų. Platformoje registruotas Paslaugų Teikėjas įsipareigoja visada naudotis internetine rezervacija Platformoje, kad užtikrintų savo paslaugų perdavimą ir įsipareigoja nepriimti mokėjimo už savo atliekamas paslaugas iš Paslaugų Naudotojų už platformos ribų.

  „Yoopies“ bendrovė pasilieka teisę neįtraukti į Platformą registruoto Naudotojo, kuris nepaiso šių sąlygų.

  Bet kuriuo atveju Paslaugų Naudotojas gali pateikti paslaugos užklausą - Priskyrimą be išankstinio pranešimo Paslaugų Teikėjui.

  Paslaugų Naudotojas gali laisvai pasirinkti Paslaugų Teikėją, kuris geriausiai tenkina jų poreikius, arba tiesiogiai persiunčiant jiems užklausą per paslaugos perdavimo formą arba priėmęs jų paraišką po to, kai paslaugos pasiūlymas buvo platinamas per Platformą.

  Jokiomis aplinkybėmis „Yoopies“ nekonsultuoja ar nesuteikia Paslaugos Naudotojui patarimo renkantis profesionalą arba samdant darbuotoją. Paslaugų Naudotojas yra vienintelis atsakingas už Paslaugų Teikėjo, su kuriuo jie susisieks, pasirinkimą ir įsipareigoja laikytis galiojančių teisės aktų, sudarant sutartis tarp jų. „Yoopies“ negarantuoja Paslaugų Naudotojui, kad Paslaugų Teikėjas turi būtinus dokumentus už apmokamą arba neapmokamą veiklą atliekamą Lietuvoje. „Yoopies“ negali būti laikoma atsakinga jokiomis aplinkybėmis.

  Norėdami rezervuoti Paslaugų Teikėją, Paslaugų Naudotojas užpildys Asmeninės pagalbos paskyrimą, kuriam jie nori rasti Paslaugų Teikėją. Tiksliau sakant, Paslaugų Naudotojas rezervavimo formoje pateiks šią informaciją:

       
  • Paslaugos rūšis     
  •     
  • Priskyrimo dažnumas (vienas Priskyrimas ar pasikartojantis)     
  •     
  • Priskyrimo savaitės dienos ir valandos     
  •     
  • Priskyrimo pradžios data     
  •     
  • Priskyrimo pabaigos data     
  •     
  • Personalizuotas pranešimas, kuriame aprašomi reikalavimai ir pateikiama būtina informacija, reikalingas tam, kad Priskyrimas būtų atliktas teisingai     
  •     
  • Priskyrimo vietos adresas     
  •     
  • Telefono numeris     

  Apskritai Paslaugų Naudotojas įsipareigoja pateikti visą informaciją ir priemones, būtinas, kad Paslaugų Teikėjas galėtų atlikti pavedimą ir įsipareigoja sumokėti Paslaugų Teikėjui už jų Priskyrimą.

  Platformoje nurodytas valandinis tarifas atitinka kainą už vieną valandą atliekant Priskyrimą. Ši kaina apima „Yoopies“ Platformą ir administravimo išlaidas.

  Užsakymo suvestinėje kaina priskiriama žodžiams „Bendra kaina“.

  Jei Priskyrimas yra vienas, kaina atitinka valandinį tarifą, padaugintą iš Priskyrimo valandų skaičiaus.

  Jei Priskyrimas yra pasikartojantis, kaina yra savaitinis tarifas (t. y. Valandų skaičius savaitėje, padaugintas iš valandinio tarifo).

  Kaina rodoma GBP ir apima visus mokesčius.

  Paslaugų Naudotojai gali įvesti nuolaidos kodą. Šis nuolaidų kodas gali sumažinti valandines išlaidas arba suteikti nemokamų Priskyrimo valandų. Užsakymo patvirtinimo metu ir (arba) rezervacijos metu šis nuolaidų kodas turi būti įrašytas į specialų „Nuolaidos kodas“ langelį. Paslaugų Naudotojas turi pasirinkti „Taikyti“, kad užtikrintų, jog būtų atsižvelgta į nuolaidų kodą.

  Priimdami Bendrąsias taisykles ir sąlygas, nariai pripažįsta, kad nuolaidos kodai:

  i. Negalima naudoti kitiems tikslams, nei numatytiems pagal „Yoopies“ nustatytas kiekvieno nuolaidos kodo sąlygas;

  ii. Negalima kopijuoti, parduoti ar perduoti jokiu būdu, taip pat negali būti viešai skelbiama viešame forume, socialinėje žiniasklaidoje ar kitur be „Yoopies“ leidimo;

  iii. Gali baigti galioti prieš naudojimą ir Yoopies bet kuriuo metu gali deaktyvuoti, nesukeldama „Yoopies“ atsakomybės.

  iv. „Yoopies“ pasilieka teisę atsisakyti bet kokio nuolaidos kodo ir (arba) padaryti užsakymą ir naudoti tuos nario nuolaidos kodus, jei „Yoopies“ vertina, kad nuolaidos kodo naudojimas buvo padarytas neteisingai, apgaulingai, neteisėtai arba prieštarauja konkrečiam sąlygų, taikomų reklaminiams kodams arba Bendrosioms taisyklėms ir sąlygoms. Be to, tokiose situacijose „Yoopies“ pasilieka teisę:

  v. Uždaryti Nario paskyrą, nesilaikant minėtų sąlygų

  vi. Nariai privalo grąžinti nuolaidos kodus, naudojamus kitam tikslui, nei aprašyta „Yoopies“ nustatytose konkrečiose sąlygose arba Bendrosiose taisyklėse ir sąlygose.

  Tikrosios Priskyrimo išlaidos atitinka Priskyrimo kainos ir susijusių išlaidų sumą, atėmus visas dotacijas ir mokesčių kreditus, kurių Paslaugų Naudotojas gali reikalauti. Jei Priskyrimas yra vienas, faktinė kaina atitinka faktines visos užduoties išlaidas. Jei Priskyrimas yra pasikartojantis, faktinė kaina atitinka faktines mėnesio išlaidas. Tikrosios išlaidos taip pat yra susijusios su vieno Priskyrimo valanda.

  Šis dokumentas jokiu būdu nėra teisinis patarimas; tik teisininkai gali suteikti tokius patarimus.

  Platforma pati neteikia jokių namų paslaugų. Atvirkščiai, jis veikia kaip tarpininkas, siekiant sujungti Narius.

  Norėdami rezervuoti Paslaugų Teikėją pasikartojančiam Priskyrimui, Paslaugų Naudotojas turi būti „Premium“ narys ir išlaikyti tokio tipo narystę Priskyrimo metu.

  5. 3. Mokėjimas Priskyrimą

  Kai Priskyrimas įvyksta pirmą kartą, Paslaugų Naudotojas privalo užregistruoti kredito ar debeto kortelę, pagal kurią jų bankui gali būti pateiktas išankstinio leidimo prašymas už sumas, priskirtas paslaugoms (toliau - įsipareigotos sumos), t.y.:

       
  • bendra Priskyrimo kaina už vieną Priskyrimą;     
  •     
  • savaitinė Priskyrimo kainą už pasikartojantį Priskyrimą.     

  Bus priimtos tik MasterCard, Visa ir Carte Bleue kortelės.

  Paslaugų Naudotojo banko duomenis rinks „Yoopies“ mokėjimo paslaugų teikėjai ir juos saugiai saugos tuo laikotarpiu, kai jie yra užregistruoti Paslaugoms, kad jie galėtų atlikti kitus Priskyrimus arba galėtų mokėti už pasikartojančius Priskyrimus. Įsipareigojimai bus nurašomi tik tuo atveju, jei Paslaugų Teikėjas priims Priskyrimą. Sandoris vykdomas tarp Paslaugų Naudotojo ir Paslaugų Teikėjo.

  5. 4. Priskyrimo užbaigimo patvirtinimas

  Kiekvieno Priskyrimo pabaigoje, už vieną Priskyrimą arba kiekvienos savaitės pirmadienį pasikartojančiam Priskyrimui, Paslaugų Naudotojui bus išsiųstas el.laiškas, prašant patikslinti tiksliai Paslaugų Teikėjo išdirbtų valandų skaičių. Paslaugų Naudotojas turės po 48 valandas nuo koregavimo patvirtinimo el. laiško išsiuntimo patvirtinti arba koreguoti faktiškai atlikto darbo trukmę, kitaip pradžioje nurodyta trukmė bus automatiškai patvirtinta ir sumos, atitinkančios Priskyrimą automatiškai nurašomos pervedant į Paslaugų Teikėjo sąskaitą, įskaitytas į „MangoPay“ paslaugų gavėjui šiuo tikslu atidarytą pereinamąją sąskaitą („Paslaugų naudotojas eWallet“).

  Jei Paslaugų Naudotojas ir Paslaugų Teikėjas nesutaria, Priskyrimo kaina, nustatyta iš anksto užsakymo metu, remiantis apskaičiuotų valandų skaičiumi, išliks nepakitusi. Tada Paslaugų Teikėjui bus sumokėta Priskyrimo kaina, dėl kurios sutarta Priskyrimo formoje.

  Jei tikroji Priskyrimo trukmė viršija iš pradžių planuojamą trukmę, „Yoopies“ iš Paslaugų Naudotojo „eWallet“ rinks sumą, atitinkančią pradinę trukmę ir papildomą trukmę, padaugintą iš valandinio tarifo.

  Tuo atveju, jei tikroji Priskyrimo trukmė yra mažesnė nei iš pradžių planuojama trukmė, „Yoopies“ kredituos Paslaugų Teikėjo banko sąskaitą sumą, atitinkančią atlikto darbo trukmę, padaugintą iš valandinio tarifo.

  Patikslinus Priskyrimo trukmę ir sumas, atėmus „Yoopies“ mokestį, Paslaugų Teikėjui mokėtina suma bus pervedama iš Paslaugų Naudotojo „eWallet“ į pereinamąją sąskaitą (Paslaugų teikėjo „eWallet“), atidarytą šiam tikslui Paslaugų Teikėjui su „MangoPay“.

  Paslaugų Teikėjo „eWallet“ esančios sumos bus pervestos, atėmus „Yoopies“ mokestį, banko pavedimu į sąskaitą, kuriai Paslaugų Teikėjas iš anksto pateiks detales savo Nario paskyros sukūrimo metu. Šis pervedimas bus atliekamas kas savaitę, patvirtinus, kad Paslaugų Naudotojas patikslino ankstesnę savaitę išdirbtas valandas.

  Nurodyta, kad Paslaugų Teikėjams paskirtų sumų mokėjimas gali būti atidėtas, ypač dėl bankų apribojimų.

  Jei Paslaugų Teikėjas nepateikė galiojančių banko duomenų savo Nario paskyroje, „Yoopies“ išlaikys sumas, kurios turi būti sumokėtos Paslaugų Teikėjui į „eWallet“, kol situacija bus išspręsta.

  „Yoopies“ informuos Paslaugų Teikėją el. paštu, kad mokėjimai laukia, kol bus atlikti ir kad jie privalo pateikti teisingus banko duomenis arba naujus banko duomenis (praėjus penkerių metų laikotarpiui, nebegalima reikalauti sumų, kurios turi būti sumokėtos Paslaugų Teikėjui).

  Patvirtindamas Priskyrimą, Paslaugų Teikėjas įsipareigoja užregistruoti savo banko duomenis savo asmeninėje Naudotojo skiltyje Platformoje, kad gautų Priskyrimo kainą.

  5 .5 . Užsakymo atšaukimas

  (i) Paslaugų Naudotojo atšaukimas

  Paslaugų Naudotojai gali atšaukti vieną Priskyrimą nemokamai ir be jokios kompensacijos Paslaugų Teikėjui.

  Pasikartojančių Priskyrimų atšaukimo atveju Paslaugų Naudotojas tiesiogiai susisieks su Paslaugų Teikėju, kad praneštų apie Priskyrimo atšaukimą be privalomo Priskyrimo atšaukimo Platformoje. Jie gali pakoreguoti išdirbtų valandų skaičių pirmadienį po pasikartojančios Priskyrimo savaitės.

  Nuolatinio pasikartojimo atšaukimo atveju Paslaugų Naudotojas privalo įvertinti Paslaugų Teikėjo Priskyrimo kokybę ir patvirtinti, kad jis nuolat nutraukiamas. Paslaugų Naudotojas galės nedelsdamas, t.y. atšaukimo metu, pasikartojančią Priskyrimo savaitę koreguoti arba atlikti šį pataisymą pirmadienį, einantį po pasikartojančio Priskyrimo savaitės, pagal Bendrąsias taisykles ir sąlygas, nustatytas 5.4 punkte.

  (ii) Paslaugų Teikėjo atšaukimas

  Paslaugų Teikėjai gali atšaukti Priskyrimą nemokamai ir be jokios kompensacijos Paslaugų Naudotojui.

  Jei Priskyrimai pasikartojančiai atšaukiami, Paslaugų Teikėjas tiesiogiai kreipiasi į Paslaugų Naudotoją, kad praneštų apie atšaukimą, be privalomo atšaukimo Platformoje. Paslaugų Naudotojas gali koreguoti papildomų valandų skaičių.

  „Yoopies“ pasilieka teisę nutraukti Nario paskyrą pernelyg dažnai atliekant atšaukimus.

  6: Priskyrimo kokybės vertinimas

  Kai darbą atliks Paslaugų Teikėjas, Paslaugų Naudotojas bus pakviestas palikti komentarą apie Paslaugų Teikėjo atliktą Priskyrimo kokybę ir suteikti jiems įvertinimą. Paslaugų Naudotojų paliktus komentarus ir įvertinimus gali peržiūrėti kiti Paslaugų Teikėjo profilio naudotojai.

  „Yoopies“ pasilieka teisę neskelbti piktnaudžiavimo atveju suteikto reitingo arba jei reitingas atrodo netinkamas.

  Paslaugų Naudotojai sutinka, kad Paslaugų Teikėjai gali įvertinti jų Priskyrimus ir žino, kad tai bus vykdoma Platformoje.

  Tikslas - suteikti Paslaugų Naudotojams garantijas, kad Paslaugų Teikėjai turi įgūdžių, reikalingų atlikti užduotis.

  Reitingas jokiu būdu nėra susijęs su asmeniu, o tik jų Priskyrimo atlikimu, kaip Paslaugų Teikėjo.

  Reitingas susideda iš kelių Priskyrimo atlikimo aspektų klasifikavimo, kurių balai yra nuo vienos iki penkių žvaigždučių. Šių klasių pridėjimas suteikia bendrą įvertinimą, kuris taip pat yra nuo vienos iki penkių žvaigždučių.

  Vertinimo kriterijai yra tokie:

       
  • Punktualumas;     
  •     
  • Sąžiningumas;     
  •     
  • Bendravimo įgūdžiai;     
  •     
  • Entuziazmas.     

  Jei Paslaugų Teikėjas gavo bent vieną įvertinimą, vidutinis reitingas nuo vieno iki penkių žvaigždučių bus paskelbtas internete šalia Paslaugų Teikėjo profilio, nes minėtas profilis paskelbtas internete Platformoje. Po kiekvieno naujo įvertinimo bus nustatytas naujas vidurkis.

  Individualūs Paslaugų Naudotojų teikiami įvertinimai Paslaugų Teikėjui gali būti atskleisti atitinkamam Paslaugų Teikėjui, jei to prašoma. Paslaugų Teikėjas gali reaguoti į reitingą, naudodamasis savo teise reaguoti į reitingą savo profilyje.

  Priklausomai nuo paslaugų teikimo trukmės arba Paslaugų Teikėjų suteiktų reitingų tendencijų, „Yoopies“ pasilieka teisę ištrinti reitingus.

  7. Mokėjimai: „Yoopies“

  Už Nariams teikiamas paslaugas „Yoopies“ gaus „Premium“ narystės kainą ir komisinius už Priskyrimo kainą.

  Mokėjimai už „Premium“ narystę ir komisinius nurodomi tinklalapyje.

  „Yoopies“ pasilieka teisę savo nuožiūra ir pagal sąlygas, dėl kurių ji turės galutinį sprendimą, siūlyti reklaminius pasiūlymus.

  Už narystę ir taikomą komisinį mokėtinas sumas galima bet kuriuo metu padidinti arba sumažinti. Nariai bus informuoti per bet kokias naudingas priemones apie naujų sumų įsigaliojimo datą trisdešimt (30) dienų iki jų paskelbimo internete.

  Naujos sumos bus taikomos bet kuriam pavedimui, kurio forma buvo sukurta įsigaliojus šioms sumoms, ir bet kuriam pasirašymui, pasirašytam po jų įsigaliojimo.

  Nariai pripažįsta ir sutinka su tuo, kad jie yra atsakingi už komisinį atlyginimą, kuris taikomas tuo metu, kai jie parodo susidomėjimą ir (arba) priima pavedimą, arba sumas, taikytinas tą dieną, kurią jie užsiregistravo.

  8: Finansiniai sandoriai

  8. 1. Operacijos ir narystės prenumerata.

  „Yoopies“ pasirinko „Payline“ patikėti visoms savo mokėjimo paslaugoms naudojant „Premium“ narystėm debeto/kreditinę kortelę. Naudodamiesi Debeto/kreditinės kortelės mokėjimo sistema Platformoje siūlomiems Priskyrimams, Nariai priima specialiąsias mokėjimo linijos sąlygas, kurias galite peržiūrėti čia: https://support.payline.com/hc/fr/articles/360001231208-RGPD-MONEXT-v1-0

  8. 2. Operacijos ir mokėjimas už Priskyrimus

  Pagal Prancūzijos vartotojų kodekso L. 221-18 straipsnį atsisakymo teisė galioja keturiolika dienų nuo sutarties sudarymo.

  Todėl „Yoopies“ leidžia savo Nariams tapti „eWallets“ turėtojais laikinosiose sąskaitose. Naudodamiesi Debeto/Kredito kortelės mokėjimo sistema platformoje siūlomiems Priskyrimams, Nariai priima „Leetchi“ „MangoPay“ elektroninio pinigų specialias naudojimo sąlygas, kurias galite peržiūrėti čia: https://www.mangopay.com/terms/MANGOPAY_Terms- FR.pdf

  9. Teisė atsisakyti sutarties

  Pagal Prancūzijos vartotojų kodekso L. 221-18 straipsnį atsisakymo teisė galioja keturiolika dienų nuo sutarties sudarymo.

  Norint pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, turėtų būti siunčiamas laiškas ar elektroninis paštas, aiškiai raštu nurodant norą pasinaudoti šia teise ir pateikti informaciją apie sutartį; gali būti naudojamas toks formatas:

  „Gerbiamasis pone/ponia,

  Yoopies, 17 rue Froment, 75011, Paryžius, Prancūzija

  Vadovaujantis sutartimi, pasirašytu [nurodykite datą, kada buvo patvirtinta pavedimo forma arba data, kada buvo pasirašyta narystė, aš pasinaudoju savo teise atsisakyti sutarties.

  Pagarbiai Jūsų,

  [aiškiai nurodyti savo pavardę, vardą, registracijos el. laišką ir     adresas] “

  Prašymas turi būti išsiųstas:

       
  • arba laišku, paskelbtu šiuo adresu: Yoopies, 17 rue Froment, 75011 Paryžius PRANCŪZIJA     
  •     
  • arba el. paštu, adresu: info@yoopies.lt     

  Tačiau pagal Prancūzijos vartotojų kodekso L.221-28 straipsnio 1 dalį ši teisė prarandama, jei prieigą prie jūsų įsigytos paslaugos elemento ir naudosite jį. (Neišsamus pavyzdžių sąrašas: keitimasis pranešimais su Paslaugų Teikėjais ar Paslaugų Naudotojais, prašymas arba Priskyrimo užbaigimas ir t.t).

  10. Vaidmenys ir atsakomybės

  1 0.1 . Narių vaidmenys ir atsakomybė

  Naudotojai turi tokius įsipareigojimus:

       
  • Nenaudoti Platformos bet kokiems kitiems tikslams, nei nurodytieji šiame įvade.     
  •     
  • Atsisakyti atskleisti asmeninę informaciją apie jų profilį, leidžiant kitiems Naudotojams susisiekti su jais nesikreipiant į „Yoopies“ teikiamas paslaugas.     
  •     
  • Nesilaikyti, rodyti ar platinti bet kokia forma bet kokią informaciją ar turinį, skirtą sumažinti, sutrikdyti ar užkirsti kelią įprastam Paslaugų naudojimui, bet kokiu būdu neskelbti, rodyti ar platinti, nutraukti ir (arba) sulėtinti įprastą pranešimų srautą tarp Naudotojų per paslaugas, pvz. programinė įranga, virusai, loginės bombos, šlamštas ir pan. „Yoopies“ pasilieka teisę ištrinti naudotojo siunčiamus šlamšto pranešimus, kad kiti Naudotojai išlaikytų įprastą paslaugos naudojimą.     
  •     
  • Nesilaikyti, rodyti ar skleisti bet kokia forma, nepateikti jokių pastabų, kenksmingų, nepadorių, pornografinių, vulgarių, įžeidžiančių, agresyvių, netinkamų, smurtinių, grasinančių, priekabiavimo, rasistinių ar ksenofobinių gamtos ar seksualinės reikšmės, kurstančių neapykantą, smurtą, diskriminaciją ar neapykantą, skatinant neteisėtą veiklą ar neteisėtų medžiagų naudojimą, arba apskritai veiklą, kuri pažeidžia Platformos tikslus ir gali pakenkti „Yoopies“ teisėms arba trečiajai šaliai arba prieštarauja viešajai tvarkai;     
  •     
  • Nepriklausomai nuo viešosios tvarkos ir (arba) nesilaikymo „Yoopies“ tikslo susilaikyti nuo skelbimo, rodymo ar sklaidos bet kokia forma, turinčios nuorodą į neteisėto pobūdžio trečiųjų šalių svetaines.     

  Naudotojams primenama, kad jie neturi teisės nurodyti ar atskleisti kitiems Naudotojams per Platformos informaciją, leidžiančią kitiems juos identifikuoti, pavyzdžiui, jų pavardę, pašto adresą, el. pašto adresą arba telefono numerį.

  Naudodamiesi Platforma, jūs sutinkate atlyginti „Yoopies“, mūsų direktoriams, darbuotojams, agentams, subrangovams ir susijusioms įmonėms bet kokius trečiųjų šalių reikalavimus ir įsipareigojimus, susijusius su jūsų sutarties pažeidimu.

  10. 2. „Yoopies“ vaidmenys ir atsakomybė

  Yoopies ir Nariai yra nepriklausomos šalys, kiekviena iš jų veikia savo vardu ir savo atsakomybe.

  „Yoopies“ Paslaugų Teikėjo ar Paslaugų Naudotojo vardu ir/ar jo vardu nesudaro jokio susitarimo. Paslaugų Teikėjai ir Paslaugų Naudotojai sudaro tiesioginius tarpusavio susitarimus per Platformą.

  Kadangi „Yoopies“ nėra susitarimų, sudarytų tarp Naudotojų, šalis, ji jokiu būdu negali būti laikoma atsakinga už sunkumus, kurie gali kilti sudarant ar įgyvendinant šias sutartis, sudarytas tarp Naudotojų, ir negali tapti šalimi, bet kokie jų ginčai, susiję su bet kokios rūšies garantijomis, deklaracijomis ar prievolėmis, kurios yra privalomos Naudotojams.

  Todėl „Yoopies“ nėra atsakinga už Paslaugų Teikėjų vykdomų Priskyrimų kokybę ar atlikimą.

  Todėl „Yoopies“ jokiomis aplinkybėmis negali būti laikomi Nario darbuotojais/darbdaviais, o Paslaugų Teikėjai negali būti laikomi „Yoopies“ subrangovais.

  „Yoopies“ atsisako bet kokios atsakomybės už įvykius ar nelaimingus atsitikimus, kuriuos Nariai ar trečiosios šalys gali patirti Priskyrimų metu. Apskritai, „Yoopies“ negali būti laikoma atsakinga už bet kokio pobūdžio žalą (asmeninę, fizinę, materialinę, finansinę ar kitą), atsiradusią Priskyrimo metu. Jokios pretenzijos šiuo klausimu nebus priimtos.

  „Yoopies“ įsipareigoja teikti paslaugas kruopščiai ir vadovaudamasi galiojančiomis taisyklėmis, teisės aktais, nurodant, kad ji yra įpareigota teikti priemones, o ne įpareigojimą pasiekti rezultatų, kuriuos Naudotojai aiškiai pripažįsta ir priima. „Yoopies“ atsakomybė apsiriboja tik Paslaugų teikimu pagal šiose Taisyklėse nustatytas sąlygas.

  „Yoopies“ negali būti laikoma atsakinga už trečiųjų šalių parašytą turinį. Be to, bet koks reikalavimas pirmiausia turi būti perduotas atitinkamo turinio autoriui.

  Bet koks turinys, kuris kenkia bet kuriam asmeniui, gali būti praneštas „Yoopies“ pagal Prancūzijos skaitmeninės ekonomikos įstatymo Nr. 2004 m. Birželio 21 d. 2004–575 m. Ir „Yoopies“ pasilieka teisę imtis s.11 ir 12 nustatytų priemonių.

  11. Nuobaudos už nevykdymą

  Jei nesilaikoma bet kurios iš šių Bendrųjų taisyklių ir sąlygų, arba apskritai bet kokių Naudotojo įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų, „Yoopies“ pasilieka teisę:

  • sustabdyti, ištrinti ar užkirsti kelią Nariui ar asmeniui, atsakingam už įvykdymą ar pažeidimą, naudotis Paslaugomis;

  • Ištrinti visą ar dalį turinio, susijusio su atitinkamu neatitikimu ar pažeidimu;

  • Imtis bet kokių tinkamų priemonių ir išduoti bet kokius teismo procesus;

  • Prireikus pranešti atitinkamoms institucijoms, bendradarbiauti su jais ir suteikti jiems visą informaciją, kuri gali padėti nustatyti ir sustabdyti neteisėtą ar neteisėtą veiklą.

  12. Sustabdymas ir nutraukimas

  1 2.1 . Nario paskyros išjungimas

  Kiekvienas Narys gali išjungti savo asmeninėje paskyroje paskelbtą skelbimą, kad jis būtų susietas su kitais Platformos Nariais. Tokiu atveju deaktyvavimas yra laikinas, o Narys gali jį bet kuriuo metu iš naujo suaktyvinti. Todėl Nario paskyra nebebus rodoma paieškos sąraše.

  Naudotojas bet kuriuo metu gali iš naujo suaktyvinti skelbimą.

  12. 2. Nario paskyros nutraukimas

  - Paslaugų Teikėjo paskyra

  Kiekvienas Paslaugų Teikėjas gali nutraukti savo registraciją „Yoopies“ bet kuriuo metu, prašydamas, kad jų paskyra būtų uždaryta be jokios priežasties ir be jokių kitų išlaidų, išskyrus susijusias su užklausos siuntimu arba skyriuje „Mano paskyra“, „Mano paskyros išjungimas“, „Ištrinti paskyrą“ . Norint uždaryti paskyrą, neturi būti neišspręstų ir (arba) nebaigtų Priskyrimų. Paslaugų Teikėjas, norintis uždaryti savo paskyrą, kol vyksta Priskyrimas, pirmiausia turi atšaukti savo Priskyrimą(-us).

  Paslaugų Teikėjams, turintiems narystę, kuri vis dar galioja nutraukimo prašymo dieną, šis prašymas nebus grąžintas už laikotarpį, likusį iki narystės galiojimo pabaigos.

  - Paslaugos Naudotojo paskyra

  Kiekvienas Paslaugų Naudotojas gali nutraukti savo registraciją „Yoopies“ bet kuriuo metu prašydamas uždaryti savo sąskaitą be jokios priežasties ir be jokio mokesčio, išskyrus tuos, kurie susiję su jo prašymo perdavimu arba jo profiliu, spustelėję profilio koregavimo pieštuko simbolio ir spustelėdami „Atsisakyti „Yoopies“ narystės“ ir spustelėję „Taip“.

  Jei Paslaugų Naudotojas turi vieną ar kelis Priskyrimus, jis pirmiausia turi atšaukti savo Priskyrimą(-us).

  Jei Paslaugų Naudotojas yra pasirašęs „Premium“ narystę, kurios atnaujinimas nebuvo sustabdytas, jis turi nustoti atnaujinti „Premium“ narystę.

  - Bendrosios nuostatos

  Nepažeidžiant kitų šiose Taisyklėse išdėstytų nuostatų, jei Narys rimtai pažeidžia, „Yoopies“ gali nutraukti savo paskyrą be įspėjimo ar oficialaus pranešimo. Toks nutraukimas turės tokį patį poveikį kaip ir bet koks Nario nutraukimas.

  Tai bus nutraukta nesudarant žalos, kurią „Yoopies“ gali pareikalauti iš Nario ar jo teisinių naudos gavėjų ir teisėtų atstovų, kad būtų kompensuota bet kokia žala, kurią „Yoopies“ patyrė dėl tokių pažeidimų.

  Privatumo ir duomenų apsaugos politika

  13: Bendrosios Privatumo politikos nuostatos

  Ši Privatumo politika ir asmens duomenų apsaugos politika nustato sąlygas, kuriomis „Yoopies“ renka, naudoja, saugo ir persiunčia Naudotojų pateiktus arba „Yoopies“ surinktus Asmens duomenis iš Platformos Naudotojų.

  „Yoopies“ yra atsakinga už šių duomenų tvarkymą. Adresas yra 17 rue Froment, 75011 Paryžius - Prancūzija ir el. Pašto adresas: info@yoopies.lt

  „Yoopies“ įsipareigoja rinkti ir naudoti Asmens duomenis, griežtai laikydamiesi Prancūzijos duomenų apsaugos teisės aktų, ypač Prancūzijos duomenų apsaugos įstatymo ir Europos bendrojo duomenų apsaugos reglamento (RGPD) nuostatų.

  Naudodamiesi svetaine, Naudotojai sutinka, kad jų asmens duomenys bus tvarkomi šiame dokumente aprašytu būdu ir tikslais. Manoma, kad Naudotojai perskaitė ir suprato šią Privatumo ir asmens duomenų apsaugos politiką, nes būtina ją priimti registracijos metu.

  Privatumo ir asmens duomenų apsaugos politika galima rasti „Yoopies.lt“ bet kuriuo metu ir ją taip pat galima atsisiųsti ir spausdinti iš Platformos.

  Platformoje gali būti nuorodų į kitas svetaines, priklausančias privatiems asmenims, įmonėms ar subjektams. Jokiomis aplinkybėmis „Yoopies“ neatsako už šių svetainių turinį ar jų Privatumo ir asmens duomenų apsaugos politiką.

  Kai Naudotojai aplanko šias trečiųjų šalių svetaines, šios svetainės gali rinkti Naudotojų asmens duomenis. Todėl Naudotojai raginami atkreipti dėmesį į Bendrąsias naudojimo taisykles ir sąlygas bei Privatumo politiką bei kitus trečiosios šalies tinklalapio dokumentus.

  14: Duomenų rūšis surinkta Platformos

  Duomenys renkami tiek tiesiogiai teikiant Naudotojų teikiamą informaciją, tiek per Platformą (automatiškai) Naudotojų užpildytus veiksmus.

  Naudotojai informuojami apie tai, ar informacija, kurią reikia pateikti, yra privaloma arba savanoriška surinkimo metu.

  Tiksliau sakant, informacija renkama, kai Naudotojai: Registruojasi, įsigyja Premium narystę, pereina profilio patikrinimą (Paslaugų Teikėjai), kreipiasi į klientų aptarnavimo centrą, rezervuoja internetu, naršo po svetainę ir peržiūri Paslaugų Naudotojų arba Paslaugų Teikėjų profilius ir peržiūri šeimų ar Paslaugų Teikėjų profilius; susisiekia su klientų aptarnavimo centru.

  14.1 Duomenys surinkti, naudojantis tiesiogiai Naudotojo pateikta informacija

  Kai kurie duomenys yra privalomi tam, kad „Yoopies“ suteiktų Naudotojui paslaugas, ypač duomenis, pateiktus registracijai. Jei šie Duomenys nepateikiami, Naudotojas negali sukurti paskyros ir vėliau negali naudotis Platformos teikiamomis paslaugomis. Be to, jei Naudotojas nepraneša savo banko informacijos, naudotojas negalės įsigyti „Premium“ narystės ar rezervuoti.

  „Yoopies“ surinktus ir Naudotojo tiesiogiai pateiktus duomenis gali sudaryti: vardas, pavardė, slaptažodis, pašto ir el. pašto adresas, mobiliojo telefono numeris, gimimo data ir vieta, nuotraukos, išsilavinimas, diplomai, interesai, kalbos, ekonominė ir finansinė informacija, kasdienio gyvenimo informacija (gyvenimo įpročiai, šeimos padėtis), banko duomenys, tapatybės duomenys, asmens tapatybės dokumentas, darbo leidimas, darbo viza.

  14.2 Automatiškai surinkti duomenys

  Į šiuos duomenis gali būti įtrauktas balso įrašymas, kai Naudotojas kontaktuoja su „Yoopies“ klientų aptarnavimu.

  Tai taip pat gali apimti duomenis, kai Naudotojas prisijungia prie Platformos per socialines žiniasklaidos priemones. Tokiu atveju „Yoopies“ gali turėti prieigą prie kai kurių duomenų, kuriuos Naudotojas paskelbė minėtose socialinės žiniasklaidos priemonėse, pvz., vardą, pavardę, nuotrauką, el. pašto adresą ir kt.

  „Yoopies“ renka Naudotojų techninius duomenis, pvz. interneto naršyklės versiją, sistemos naudojimo versiją, IP adresą, informaciją, identifikuojančią kompiuterį arba kitą įrenginį, veikiantį Platformos apsilankymui.

  Galiausiai, „Yoopies“ gali naudoti slapukus arba lygiavertę technologiją, leidžiančią įrašyti informaciją, susietą su Naudotojo naršymu (pvz., pasikonsultuoti puslapiai, šių puslapių paieškos data ir valanda). Ši informacija leidžia „Yoopies“ suprasti ir kurti auditorijos statistiką, bet taip pat suprasti Platformos naudotojus per Naudotoją, kad pagerinti paslaugas ir siūlyti bei pritaikyti pasiūlymą. Bet kuris Naudotojas gali atsisakyti naudoti „Yoopies“ slapukus, keičiant interneto naršyklės nustatymus, procesas yra pateiktas 17 punkte.

  15: Duomenų rinkimo tikslas

  Duomenų rinkimo tikslas - pasiūlyti „Yoopies“ Naudotojams saugią, optimalią, efektyvią ir asmeninę paslaugą. Duomenų rinkimas leidžia:

       
  • Platformos naudojimas;     
  •     
  • Platformos valdymas, apsauga, tobulinimas, optimizavimas;     
  •     
  • Paskyros pritaikymas;     
  •     
  • Mokėjimo gavimas ir mokėjimas už paslaugas     
  •     
  • Paslaugų teikimas pagal sutartis, sudarytas tarp Nario ir „Yoopies“;     
  •     
  • Informacijos siuntimas per Paslaugas (pavyzdžiui, rezervavimo patvirtinimas) arba Platformoje;     
  •     
  • Susisiekti su klientų aptarnavimo centru;     
  •     
  • Susijungti ir bendrauti su kitais Nariais;     
  •     
  • Siūlomų paslaugų teikimas;     
  •     
  • Bet kokių techninių problemų ir ginčų sprendimas;     
  •     
  • Paslaugų ir Turinio pritaikymas, vertinimas ir keitimas;     
  •     
  • Naudotojų informavimas apie paslaugas, naudojant tikslinę rinkodarą ir/arba reklaminius pasiūlymus;     
  •     
  • Visų galimai draudžiamų ir neteisėtų veiksmų prevencija, aptikimas ir tyrimas, bei „Yoopies“ pardavimo ir naudojimo sąlygų vykdymas;     
  •     
  • Įgalinti teisinių ir reguliavimo įsipareigojimų laikymąsi bei šių sąlygų laikymąsi;     
  •     
  • Narių profilių tikrinimas ir reguliavimas;     
  •     
  • Kompiuterių sukčiavimo prevencija ir kova su ja.     

  16: Duomenų išsaugojimo trukmė

  „Yoopies“ saugo duomenis laiką, reikalingą operacijoms, kurioms jis buvo surinktas, ir laikydamiesi taikomų teisės aktų.

       
  • Ši trukmė yra 5 metai po paskutinio Platformos naudojimo, jei Narys nepanaikino savo paskyros.     
  •     
  • Jei paskyra ištrinama, Duomenys visiškai ir galutinai ištrinami su geriausiu atidėjimu ir Duomenys nėra saugomi     
  •     
  • „Slapukai“ saugomi ne ilgiau kaip 13 mėnesių     

  Pirmiau minėtų laikotarpių išimtys numatomos tuo atveju, jei „Yoopies“ turi laikytis teisinės prievolės, reikalaujančios apdorojimo, numatyto Europos Sąjungos teisės aktuose arba valstybės narės teisės aktuose. „Yoopies“ pateikiamas, kai apdorojimas yra būtinas teisių pripažinimui, naudojimui ar gynybai prieš teisingumą ir kitas išimtis, numatytas GDPR 17.3 punkte.

  17: Slapukų valdymas

  Paprastai „Yoopies“ naudoja slapukus, kad pagerintų ir individualizuotų svetainę ir (arba) nustatytų jos auditoriją. Slapukai yra nedideli failai, sudaryti iš Naudotojo naršyklėje arba Naudotojo naudojamo terminalo kietajame diske saugomų raidžių ir skaičių.

  Slapukai nenaudojami duomenims rinkti be Naudotojo žinios, bet įrašyti informaciją apie tai, kaip Naudotojas naršo po svetainę, kurią „Yoopies“ gali tiesiogiai perskaityti būsimų apsilankymų ir Naudotojo prašymų metu, pvz. peržiūrėtus puslapius arba datą ir laiką, kada šie puslapiai buvo naršyti.

  „Yoopies“ leidžia Naudotojams blokuoti visus slapukus. Jei slapukai yra užblokuoti, naršymo galimybės bus sumažintos tam tikruose svetainės puslapiuose.

  Slapukai leidžia atpažinti Naudotojus per kitą apsilankymą, saugius pavedimus, kuriuos Naudotojai gali atlikti Platformoje, užregistruoti Naudotojų naudojamą kalbą ir leisti „Yoopies“ atlikti srauto, apsilankančio svetainės informacijos puslapiuose, analizę, siekiant pagerinti jų turinį.

  Slapukai automatiškai neįjungiami, išskyrus slapukus, kurių reikia, kad „Yoopies“ svetainė ir paslaugos veiktų. Vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais, „Yoopies“ reikalauja Naudotojo sutikimo prieš pradedant bet kokio kito tipo slapukus.

  Naudotojai gali nustatyti savo naršymo programinę įrangą, kad blokuotų arba pašalintų slapukus.

  „Chrome“

  Jei norite blokuoti slapukus:

  • „Chrome“ meniu pasirinkite „Nustatymai“;

  • Pasirinkite išplėstinius nustatymus;

  • Eikite į pastraipą „Privatumas ir saugumas“;

  • Pasirinkite „Turinio nustatymai“;

  • Skiltyje „Slapukai“ (pirmoji pastraipa) galite leisti saugoti vietinius duomenis, uždrausti visoms svetainėms saugoti duomenis arba blokuoti slapukus ir duomenis iš trečiųjų šalių svetainių.

  Jei norite ištrinti slapukus:

  • „Chrome“ meniu pasirinkite „Nustatymai“;

  • Pasirinkite išplėstinius nustatymus;

  • Eikite į pastraipą „Privatumas ir saugumas“;

  • Pasirinkite „Slapukai ir svetainės duomenys“;

   • Ieškokite slapukų, kuriuos norite ištrinti, ir spustelėkite „Gerai“. Taip pat galite pasirinkti ištrinti visus slapukus.

  „Firefox“

  Jei norite blokuoti slapukus:

  • „Firefox“ meniu eikite į „Nuostatos“, tada „Privatumas“;

  • Skiltyje „Istorija“ pasirinkite „Naudoti individualius nustatymus istorijai“;

  • Pasirinkite, ar priimti arba blokuoti slapukus ir trečiųjų šalių slapukus.

  Jei norite ištrinti slapukus:

  • „Firefox“ meniu eikite į „Nuostatos“, tada „Privatumas“;

  • Skiltyje „Istorija“ pasirinkite „Naudoti individualius nustatymus istorijai“;

  • Pasirinkite „Peržiūrėti slapukus“;

  • Ieškokite slapukų, kuriuos norite ištrinti, ir pasirinkite „Ištrinti slapuką“. Taip pat galite pasirinkti ištrinti visus slapukus.

  Internet Explorer

  Jei norite blokuoti slapukus:

  • Pasirinkite „Įrankiai“, tada „Interneto nustatymai“;

  • Pasirinkite skirtuką „Privatumas“, tada - „Nustatymai“. Perkelkite slankiklį į viršų, kad užblokuotumėte visus slapukus arba apačioje, kad leistumėte visus slapukus;

  • Jei norite blokuoti arba leisti slapukus pagal tipą, perkelkite slankiklį, tada „Internet Explorer“ pateikia slapukų tipus, kurie yra užblokuoti ar patvirtinti šiame privatumo lygyje, aprašymą.

  • Norėdami užblokuoti slapukus tam tikrose konkrečiose svetainėse, pasirinkite „Svetainės“ ir įveskite svetainės adresą, tada spustelėkite „Blokuoti“ arba „Leisti“;

  • Norėdami patvirtinti, spustelėkite „Gerai“.

  Jei norite ištrinti slapukus:

  • Pasirinkite „Įrankiai“, tada „Interneto nustatymai“;

  • Pasirinkite skirtuką „Bendra“, tada „Naršymo istorija“, tada „Ištrinti“.

  • Pažymėkite langelį „Slapukai“ ir spustelėkite „Ištrinti“.

  „Safari“

  Jei norite blokuoti slapukus:

  • „Safari“ meniu pasirinkite „Nustatymai“;

  • Atidarytame lange eikite į skirtuką „Privatumas“;

  • Galite pasirinkti blokuoti arba įgalinti trečiųjų šalių slapukus.

  Jei norite ištrinti slapukus:

  • „Safari“ meniu pasirinkite „Nustatymai“;

  • Atidarytame lange eikite į skirtuką „Privatumas“;

  • Jei norite ištrinti pasirinktus slapukus, pasirinkite „Ištrinti svetainės duomenis“ arba „Informacija“.

  18. Duomenų gavėjas

  Duomenys gali būti perduodami:

       
  • Subrangos įmonės (paslaugų teikėjai), kurias „Yoopies“ gali naudoti vykdydamos savo technines paslaugas, mokėjimo paslaugas, moderavimo ir profilio tikrinimo ar analitinių sprendimų teikėjus. Tai gali būti Europos Sąjungoje arba už jos ribų. „Yoopies“ reikalauja, kad paslaugų teikėjai naudotųsi duomenimis tik jiems patikėtoms užduotims atlikti ir visada veiktų pagal galiojančius Europos duomenų apsaugos reglamentus ir šią privatumo politiką.     
  •     
  • Skelbdami skelbimą, Paslaugų Naudotojai sutinka, kad „Yoopies“ perduoda šį skelbimą savo partneriams, kad maksimaliai padidintų jų galimybes rasti asmenį, atitinkantį jų lūkesčius. Tik skelbimo turinys automatiškai persiunčiamas ir skelbiamas minėtų „Yoopies“ partnerių svetainėje. Paslaugų Naudotojų tapatybė lieka konfidenciali ir nėra matoma reklamuotojo svetainėje. Kad galėtumėte susisiekti su Paslaugų Naudotojais, bet kuris asmuo, suinteresuotas akivaizdžiu pranešimu partnerio svetainėje, bus automatiškai peradresuojamas į Platformą ir įpareigojamas užsiregistruoti, kad galėtų susisiekti su Paslaugų Naudotojais.     
  •     
  • „Yoopies“ neparduoda ir neišperka duomenų trečiosioms šalims rinkodaros tikslais be jūsų sutikimo. Kai Naudotojas įgalioja „Yoopies“ ir pagal galiojančius teisės aktus, „Yoopies“ gali siųsti duomenis apie Naudotojus savo verslo partneriams.     
  •     
  • Jei reikalaujama arba leidžiama pagal įstatymus arba jei laikoma, kad perdavimas yra būtinas, kad būtų laikomasi „Yoopies“ teisinių įsipareigojimų, atsakyti į bet kokius reikalavimus prieš „Yoopies“, atsakyti į bet kokius teisinius prašymus arba, jei tai yra tyrimai, vykdyti sutartį ir visų pirma šias Bendrąsias taisykles ir sąlygas su Nariais ir užtikrinti bei garantuoti „Yoopies“, jos darbuotojų ir trečiųjų šalių teises, nuosavybę ir saugumą.     
  •     
  • Parduodant ar perkant verslą ar turtą, „Yoopies“ pasilieka teisę pasidalinti duomenimis su potencialiu tokio verslo ar turto pirkėju.    
  •     
  • Nario profilis yra viešai prieinamas, todėl kai kurie duomenys gali būti matomi visuomenėje, paieškos sistemose, priklausomai nuo to, ką Naudotojas informavo apie savo profilį arba skelbimą, pavyzdžiui, vardą, miestą, pašto adreso kodas, nuotrauka, skelbimo turinys, vieta, kalbos, tautybė, patirtis, gyvenimo įpročiai, jauniausio vaiko amžiaus grupė, profesinė patirtis, diplomai.

   19. Naudotojo teisės

   Pagal 1978 m. Sausio 6 d. Įstatymą Nr. 78-17 dėl duomenų tvarkymo, duomenų rinkmenų ir asmenų laisvių, vadinamą „Duomenų apdorojimo ir individualių laisvių įstatymu“, ir Europos reglamentu Nr. 2016/679 dėl asmens duomenų apsaugos ir duomenų apsaugos, dėl laisvo tokių duomenų judėjimo Naudotojas gali naudotis bet kokia šiame skyriuje aprašyta teise su „Yoopies“, išsiųsdamas el. laišką adresu info@yoopies.lt. Atkreipkite dėmesį, kad „Yoopies“ gali paprašyti Naudotojo patikrinti jo tapatybę prieš imantis kitų su jo prašymu susijusių priemonių.

   - Teisė susipažinti su duomenimis suteikia Naudotojui tapatybės įrodymo ir, jei įvykdytos šios teisės įgyvendinimo sąlygos, gauti informaciją apie Jį.

   - Ištaisymo teisė suteikia Naudotojui teisę prašyti, kad su jais susiję duomenys būtų pakeisti, atnaujinti ar ištrinti, kai jie yra netikslūs ar neišsamūs.

   - Teisė ištrinti leidžia Naudotojui pareikalauti, kad duomenys, susiję su juo, būtų ištrinti nemokamai, neperžengiant „Yoopies“ teisinių įsipareigojimų. Kiekvienas Naudotojas taip pat turi galimybę ištrinti savo paskyrą ir prie jos pridedamus duomenis.

   - Teisė į perkeliamumą leidžia Naudotojui gauti savo duomenis, kuriuos jis pateikė struktūrizuotu formatu, paprastai naudojamu ir įskaitomu mašinoje, ir perduoti jį kitam valdytojui.

   - Teisė prieštarauti leidžia Naudotojui dėl teisėtų priežasčių prieštarauti jo duomenų tvarkymui.

   - Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai ir teisė kreiptis į teismą, jei Naudotojas mano, kad nebuvo paisoma jo teisių.

   Taikomumas

   20. Išgyvenimas

   Jei po šių teisės aktų ar teismo sprendimo pakeitimų viena iš šių Bendrųjų taisyklių ir sąlygų tampa negaliojančia arba neįgyvendinama, tai jokiu būdu neturės įtakos kitoms šių taisyklių ir sąlygų sąlygoms.

   21. Taikoma teisė - kompetentingi teismai - alternatyvūs ginčų sprendimo būdai

   Šias Bendrąsias taisykles ir sąlygas reglamentuoja Prancūzijos teisė.

   Kilus nesutarimams tarp „Yoopies“ ir Naudotojo ir jei nebuvo įmanoma išspręsti šio nesutarimo dėl pretenzijos, pateiktos prieš tai raštu, tiesiogiai „Yoopies“ klientų aptarnavimo centrui el. pašto adresu: info@yoopies.lt , Naudotojas gali kreiptis į vartotojų tarpininką nemokamai siekti draugiškai išspręsti ginčą tarp jo ir „Yoopies“. Naudotojas gali perduoti klausimą Europos Ombudsman, kurio kontaktiniai duomenys ir kreipimosi procedūros pateikiamos adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   Visi nesutarimai ar ginčai, kurių negalima išspręsti draugiškai, sprendžiami pagal Civilinio proceso kodeksą, vietos, kurioje gyvena atsakovas, jurisdikciją arba vietą, kurioje teikiama paslauga, arba pagal Vartotojų kodeksą vietos, kurioje teikiama paslauga, jurisdikciją. Naudotojo paslaugos buvimo vieta sutarties sudarymo metu, nebent viešosios tvarkos taisyklės suteiktų jurisdikciją kitiems teismams.